Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Mantelzorg  
   

 

 
 
 
Naast de professionele hulp van huisartsen, specialisten en verpleegkundigen is er vaak nog andere hulp nodig in de zorg voor zieken, gehandicapten en bejaarden. Deze zorg wordt meestal geboden door familieleden, buren, vrienden en kennissen. Dat noemen wij mantelzorg.
Gewone dingen horen hier bij: boodschappen doen, iemand begeleiden bij doktersbezoek, met iemand in een rolstoel gaan wandelen, eten koken, de was verzorgen enz. In de regel is dat onmisbaar vrijwilligerswerk.
In een kloostergemeenschap zijn er vrijwel altijd medezusters die deze hulp bieden. Nu is het echter zo dat er te weinig zusters zijn, die naast hun andere werk alle mantelzorg kunnen geven die nodig is.
Daarom wordt deze zorg door betaalde krachten geleverd. Dat is dus betaalde mantelzorg.
Zoals in Vroenhof , Houthem, beschreven door zr. Jeannetti Dennissen.
 
 
   

 

De ervaringen van Zr.Jeannetti Dennissen.
In 1976 kwamen de eerste zusters naar het bejaardentehuis in Houthem. Dit was toen alleen voor religieuzen. Zij waren  vitaal en konden nog bijna alles zelf. Zij gingen zelf de boodschappen doen die zij nodig hadden en ze deden nog wat kleine werkzaamheden, zoals tafel dekken in de refters, want zij aten gemeenschappelijk, afwassen en de schone was sorteren die van de wasserij terug kwam. Er was geen extra mantelzorg. Eenmaal per maand kwam de econoom het zakgeld brengen, een praatje maken en dat was het dan weer. Later kreeg een van de zusters de functie van directrice en toen kregen de zusters als het nodig was al meer aandacht.

Zij konden eens bij haar binnenlopen en zij kon op haar beurt in de weekenden naar de zusters gaan. Maar dit was op de duur ook niet voldoende. De zusters werden ouder en er was toch meer hulp nodig.
Zo kwam er in 1990 een kleine groep zusters
 naar Houthem, die wat meer aandacht konden besteden aan hun oudere medezusters. Zr.M.Antonio werd overste, Zr.Josepha vrijwilligster en ik kreeg een baan als activiteitenbegeleidster. De overste was veel aanwezig. Zij ging elke dag met de zusters een praatje maken. Er was een kleine ruimte waar ze 's middags bij elkaar kwamen en waar een van de zusters dan voor koffie zorgde. Iedereen was vrij om te komen. Er werd de krant gelezen of knopen aan genaaid enz. Wie wilde ging naar de activiteiten. Als er bezoek kwam bij een van de zusters, dan ging je er altijd even naar toe voor een praatje. Zr.M. Antonio was pedicure en zij verzorgde dan ook zelf de voeten van de zusters. De haren werden door een van de andere mantelzorgsters gedaan. De bovenkleding werd door de kleine groep zusters verzorgd en gewassen. Dit werd natuurlijk steeds meer. Ook ging een van de mantelzorgsters als het nodig was, met een zuster naar de dokter of naar het ziekenhuis. Als er iemand in het ziekenhuis lag kreeg zij dagelijks bezoek. Als een zuster erg ziek was en er slecht aan toe was, werd er bij haar gewaakt. Er werd dan ook gezorgd dat er een priester kwam om de sacramenten van de zieken toe te dienen. Na het overlijden van de zuster moest je natuurlijk de familie op de hoogte brengen en voor de begrafenis zorgen. Daarna kwam het opruimen van de kamer en de opvang van iemand die dan weer kwam. En zo ging dat steeds maar door.
 
De groep zusters werd kleiner, dus ook minder werk, dacht je! Maar door de jaren heen is alles veranderd. Toen de groep nog groot was en er al meer van de mantelzorg gevraagd werd, is er wel assistentie gekomen van een leek. Zij nam taken van de leidster over, maar de leidster had de eindverantwoordelijkheid. Nu wordt steeds meer van de mantelzorg gevraagd. Je wordt betrokken bij het zorgplan, je hebt meer contact met de verzorging. Iedere zuster heeft een eigen contactverzorgende. Zo word je betrokken bij de aanschaf van een nieuwe rollator of een rolstoel. De groep wordt wel kleiner, maar de aandacht wordt meer, omdat ze  vaak toch veel op hun kamer zitten en nergens meer naar toe kunnen. Je hebt veel meer aandacht nodig om te zien of alles wel gebeurt, zoals nagels verzorgen bijvoorbeeld. En hoe ze zichzelf verzorgen en of ze dit nog wel alleen kunnen. De groep in Houthem is nu wel erg klein, maar we proberen de zusters toch zoveel mogelijk bij alles te betrekken. Samen koffie drinken, feestjes vieren enz. Het gaat er om, het hen in de laatste jaren zo aangenaam mogelijk te maken.
 
 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >