Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Zr. Cornelia Schellens over haar werk in Schijndel van 1994 tot 2005.  
   

In mijn bestuurstijd binnen de congregatie en ook daarna had ik regelmatig pastorale gesprekken met onze bejaarde zusters. Verschillende zusters verlangden naar dit contact. In 1994 werd mij een overbruggingsjaar aangeboden en wel in Leuven. Het was een goed en fijn jaar. We waren met 10 religieuzen: 6 uit België en 4 uit Nederland. We kregen goede lesstof aangeboden. Veel op het gebied van Bijbelse exegese, Godsdienstwetenschappen, pastorale wetenschap, pastorale gesprekken enz.

 
   

Toen ik in Schijndel kwam was me alles vreemd. Ofschoon ik door mijn bestuursperiode wel innerlijke bagage verworven had, was er toch het gevoel met lege handen te staan. Stapje voor stapje kwamen er zaken op mijn weg. 

We hoorden bij de Paulus parochie  waarin goede diensten aangeboden werden en waarin verschillende werkgroepen actief waren. Ik bood mij aan bij de avondwakegroep. Werken op liturgisch gebied leek mij wel wat, ofschoon dit in een parochie ook nieuw was voor mij. Het was een fijne groep van 6 personen.
Ik begon op bescheiden wijze door een tijd mee te lopen en geleidelijk aan mee voor te gaan. Al heel vlug behoorde ik tot het groepje dat vooral mee voorging en in de dienst de" In memoria"  verzorgde. Dit betekende ook vooraf de families bezoeken. Ook maakten we samen als groep verschillende nieuwe vieringen zodat er keuze was voor de mensen.
Na enige tijd kwamen ze vanuit de parochie of ik deel wilde nemen in het parochiebestuur. Natuurlijk gaf ik mijn ja en ontdekte de mogelijkheden en de zorgen. Er vloeiden ook voortdurend werkzaamheden uit voort. Het maken van lijsten, het aandacht hebben voor zieken, maar ook als contactpersoon functioneren tussen een aantal werkgroepen en het bestuur.
Een van die werkgroepen was de werkgroep Communie en woorddienst verzorgen. Onze pastor woonde in Hivarenbeek en had om de 2 weken de diensten in de kerk. Dit betekende dat er ook om de 2 weken een Woord-communieviering was. Onbegrijpelijk dacht ik bij mij zelf dat ik sta te preken in de kerk. Dus ook in deze groep begon ik met langzaam mee te draaien en geleidelijkaan voor te gaan. We hadden met de groep regelmatig bezinningsbijeenkomsten om elkaar te helpen. In de loop van de tijd maakten we ook voor deze groep een aantal verschillende boekjes. De pastor liet het ons zelf doen, maar we namen ze wel met hem door voor we ze in gebruik namen.
 
Toen ik naar Munster vertrok voor het Generaal bestuur, liet ik in Venlo de regionale religieuze gespreksgroep los. Dat was een groep die ontstaan was van uit religieuzen die “rondom vijftig waren”.
In  de omgeving vanSchijndel was een regionale gespreksgroep van ongeveer 25 religieuzen. Daar sloot ik mij bij aan. Ook daar was het zo dat ieder graag mee deed, maar dat er weinig mensen te vinden waren, die de verantwoording voor het functioneren van de groep op zich wilden of konden nemen. Dus ook daar werd ik spoedig gevraagd om de voorzitster te worden. Dit ben ik nog steeds, maar we hebben inmiddels wel een aantal taken verdeeld, zodat de verantwoordelijkheid voor het programma, voor het gebed en de financiën, door meerdere personen gedragen wordt.
 
Terugkijkend zijn de Schijndelse jaren druk bezette jaren geworden, waarin ik veel contacten op allerlei niveau gezocht en gevonden heb. Ze hebben mijn leven verrijkt en ondanks het moeilijke begin kijk ik er met vreugde op terug.
Het is wonderlijk  in mijn leven dat er in en door alles heengaande  steeds weer nieuwe of hernieuwde zingeving boven komt drijven..
 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >