Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Spiritueel onderweg zijn.  
   

Spiritueel waren en zijn wij onderweg bij voettochten, bij elk groepsgebeuren, tijdens de kapittels en in alle internationale bijeenkomsten.

 
   

 

 Voettochten
In de jaren 1972 tot 1982 organiseerden we als Nederlandse provincie 1 of 2 keer per jaar een voettocht, naar het idee van de Pax Christi voettochten die in die tijd populair waren en een groot aantal deelnemers kenden. Via onze voettochten kwamen we ongedwongener met elkaar in gesprek over geloofszaken en religieuze belevingen. We hadden niet geleerd over onze diepere lagen met elkaar in gesprek te gaan. Deze voettochten stonden onder een thema en bevatte een tekst met vragen en een uitgestippelde weg die van plaats tot plaats leidde. De te lopen afstand was tussen de 10 en 12 km. Bij bepaalde rustplaatsen werd er een versterking aangeboden en kwamen de vermoeide voeten even tot rust. Voor de zusters die al wat ouder waren, werd een kortere route uitgezet. Er was een overnachting bij, zodat in de avonduren evaluatie van de dag plaatsvond, met een gezellig samenzijn. De volgende dag was er een spiritueel moment voordat de terugtocht werd aanvaard. Bij aankomst was er voor een heerlijke maaltijd gezorgd. We organiseerde deze tochten binnen onze eigen provincie, maar wisten ook onze Duitse provincies Kevelaer en Munster er warm voor te krijgen. Ging dat in het begin schoorvoetend en met de nodige taalproblemen, het leidde uiteindelijk tot onvoorstelbare ontmoetingen en begeestering. De taal van het hart kwam tot leven, daarmee overschreden we onverwachte grenzen.
 
Groepsgebeuren
Naast deze voettochten ontstonden langzaamaan meditatiegroepen, gespreksgroepen, bijbelgroepen en leesgroepen. Dit bracht ons dichter bij elkaar dan alle maandelijkse conferenties, (wat meestal alleen een consumeren was), vooral ook omdat het de grenzen van de eigen communiteit overschreed, waardoor het spreken over eigen visie en ervaringen als minder kwetsbaar werd ervaren. Ook werden er jaarlijks bezinnings- en ontspanningsweken georganiseerd waar meestal zo’n 30 zusters aan meededen. Daardoor groeide de eigen geloofsbeleving en de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het zoeken naar de diepere zin van het religieuze leven. Tevens werden de actualiteiten en ontwikkelingen binnen het kerkelijk en maatschappelijk gebeuren ter sprake gebracht met de vragen hoe sta ik daar in en hoe ga ik daar mee om. Veel zusters namen tevens deel aan cursussen, geloofspracticums, groepsprocessen en bezinningsbijeenkomsten die elders gegeven werden. Uit de eerste aanzetten is binnen de provincie een jaarprogramma ontstaan. Vanuit het bestuur werden er jaarlijks een aantal vormingsdagen georganiseerd. Later heeft een werkgroep dit overgenomen. Nu worden jaarlijks nog 4 middagen aangeboden, waar behalve de eigen zusters ook religieuzen van andere congregaties en leken aan deel nemen.

 
Kapittels
De generale en provinciale kapittels gingen vanaf de zeventiger jaren steeds meer thematisch werken en daarbij werden methoden aangereikt als “Zien, oordelen en handelen” en het “Geloofsproces” bestaande uit 6 stappen o.a. de realiteit waarnemen, analyseren, aanschouwen in het licht van de bijbel, Gods handelen zien in deze, vertaling van de opdracht naar de gemeenschap (besluitvorming) en deze boodschap omzetten in het praktisch handelen bij de zusters. De thema’s van de kapittels werden in alle provincies/regio’s verder uitgewerkt, zodat we spiritueel steeds meer een eenheid gingen vormen en er een sterkere verbondenheid groeiende was. Onze rectoren Dhr. Gos van de Wouw, A. van Elven en Rich Salemans gingen op liturgisch gebied met de inhoud aan de slag zodat we op steeds meer terreinen vertrouwd raakten met de ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Als provincie hebben we deze progressieve groei als weldadig ervaren. Het “Onvoltooid verhaal” dat in 2011 in beperkte kring werd uitgegeven is een weergave van onze groei en plaats in de huidige tijd.
 
 
Internationaliteit
Regelmatige bijeenkomsten met de provincies in Duitsland leerden ons over de grenzen heenkijken en via de internationale kapittels raakten we steeds meer vertrouwd met de problemen, spanningen maar vooral ook met de inzet, de frisheid en het elan die aanwezig zijn in onze congregatie. In 1992 bij het 150-jarig bestaan van de congregatie hadden we in 1991 het vernieuwingsproces als een jaar van gezamenlijke voorbereiding. Alle zusters hadden dagelijks eenzelfde tekst voor meditatie en gebed met vragen om tot een eigen analyse te komen over het thema: “Met Jezus op weg, in het spoor van Gods Voorzienigheid”. Zo krijgen we nu nog regelmatig vanuit het generalaat bezinningsteksten aangereikt waar alle zusters in de verschillende provincies mee aan de slag gaan. De openheid en het vertrouwen krijgen daarmee steeds meer de overhand en wordt de werking van Gods omzien naar mensen zichtbaar gemaakt via onze werken en het aanwezig zijn ofwel vertaald in actie en contemplatie.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >