Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Zr. Philomeni als hoofd van de BLO in Venray.  
   

 "Als zuster Philomeni weg is, wie wordt dan zuster Philomeni?" , zo heeft ooit eens een oud-leerlinge haar getypeerd. Een mooier compliment over iemand is nauwelijks denkbaar.

 
   

 Bijna 20 jaar lang -van 1945 tot 1964- heeft zij grotendeels het gezicht bepaald van de Venrayse BLO-school. Immers als hoofd van het Buitengewoon Lager Onderwijs, dat in handen was van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, was zij in die periode het boegbeeld van de school. Van jongsaf aan heeft zij blijkbaar een voorliefde voor het onderwijs, want al voor zij intreedt volgt zij een opleiding als onderwijzeres. Getuigschriften voor het geven van gymnastiek en lager onderwijs behaalt zij respectievelijk in de jaren 1915, 1918 en 1923.

Een getuigschrift voor het geven van BLO-onderwijs heeft zij in 1941 behaald. Dat feit is niet zo verwonderlijk, wantde plannen om een school op te richten voor zwakbegaafde kinderen dateren al van 1937. Daadwerkelijk zijn de zusters hiermee begonnen in het schooljaar van 1945. Als hoofd wordt Zr, Philomeni aangesteld, die voor Venray een pioniersrol heeft vervuld, want het geven van onderwijs aan zwakbegaafden staat dan nog in de kinderschoenen. Methodes en ander materiaal moeten vaak nog door leerkrachten zelf vervaardigd worden. De BLO- school van Venray heeft altijd een regiofunctie vervuld met een gemiddeld aantal leerlingen van 270.

Klein van stuk, maar begiftigd met een groot doorzettingsvermogen, is zij een grote persoonlijkheid en zeker voor de leerlingen alom tegenwoordig. "Waar zij verschijnt, verstomt het rumoer", aldus haar naaste omgeving. Toch is zij volstrekt niet autoritair; integendeel: een goede samenwerking met iedereen staat bij haar hoog in het vaandel en vele zaken delegeert zij aan haar personeel. Beslissingen op onderwijskundig gebied komen zoveel als mogelijk langs democratische weg tot stand. Zij staat open voor iedereen. Leerlingen en ouders vinden bij haar een gewillig oor. Zo is ook aan haar het initiatief te danken dat het zogenaamde "nazorg-werk" voor oud-leerlingen ter hand is genomen, overtuigd als zij is van het belang dat deze leerlingen ook na het verlaten van de school de mogelijkheid moeten hebben voor aanvullend onderwijs. Immers dat zal hun maatschappelijke vorming ten goede komen. Als er toch eens gestraft moet worden, dan bezit zij zoveel humor dat er altijd wel een relatie is tussen straf en overtreding.

Streng en consequent voor zichzelf en anderen, is zij de eenvoud zelve en zo gaat zij ook door het leven. Hoewel zij behoudend van karakter is, kan zij als diep religieus persoon toch begrip opbrengen voor de vernieuwingen die zich in de zestiger jaren aandienen. In 1964 neemt zij op 67-jarige leeftijd afscheid als hoofd van de school om vervolgens nog vele jaren als hulp in de school dienst te doen. Voor haar vele verdiensten wordt haar door burgemeester Custers een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Eerst wanneer zij de 90 jaren gepasseerd is, vindt zij tijd om te rusten: eerst in Steyl en vervolgens in het verpleeghuis te Wijbosch, waar zij op 93-jarige leeftijd overlijdt.

 

 

 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >