Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
De ervaringen van Lilian Koks als zorgcoŲrdinatrice.  
   

 Sinds 2007 bekleed ik de functie van zorgcoördinator. Deze functie is tijdens het  Kapittel van 2005 in het leven geroepen.

 
   

Toen ik aan deze baan begon, wist ik eigenlijk niet zo goed wat me te wachten stond, we zijn nu 8 jaar verder en ik kan enthousiast meer vertellen over de functie van een zorgcoördinator en dus mijn werk. Ik vind mijn functie geweldig en ben blij dat dit op mijn pad gekomen is.

Mijn functieomschrijving is heel divers en komt er in grote lijnen op neer dat ik  mij bezig houd met het algemeen welzijn van de zusters. Dat betekent zorgen voor materiële zaken en aanvragen van hulp, maar zo nodig ook gesprekken voeren over de problemen die de zusters tegen komen in hun privéomstandigheden. Samen zoeken naar oplossingen.

Ik volg de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de zorg en geef het coördinatieteam adviezen over deze zaken, leg contacten met instanties rondom de zorg en onderhoud die.

Ik zorg dus voor de zusters zoals een kind dat voor zijn ouders zou doen.

En in deze context staat het woord ZORG voor “zorg voor de totale mens, zowel het lichaam als de geest.”

 Ik heb alle zusters bezocht en hun leef- woon- en gezondheidsomstandigheden in kaart gebracht. Vervolgens gekeken naar toekomstmogelijkheden.

De maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland dwingen ons hiernaar te kijken omdat het vanaf 2015 niet meer mogelijk is om opgenomen te worden in een verzorgingshuis. Wel kan men nog in de vorm van wonen en zorg gescheiden terecht op sommige plekken die voorheen verzorgingshuizen waren.

Samen met de zusters realiseer ik de aanvragen voor de hulp in de huishouding en de persoonlijke verzorging. Daarbij neem ik een deel van de administratie voor mijn rekening. Ook de aanvragen en het kopen van materiële voorzieningen behoren tot mijn takenpakket en daarvan is al een deel gerealiseerd zoals bijv. rollators, deuropeners e.d. Vervoers- ondersteuning vraag ik aan in de vorm van scootmobielen, pasjes voor taxi’s enz. Verder doe ik de begeleiding rondom verhuizingen, naar bijv. verpleeghuizen. Wanneer het nodig is, begeleid ik de zusters naar huisartsen en specialisten. Ik ben erg blij met mijn achtergrond als fysiotherapeut, dit is een voordeel bij het uitvoeren van mijn functie. 

Naast individuele en soms ook groeps-begeleidingen heb ik in voorgaande jaren ook informatiebijeenkomsten georganiseerd over de zorg, om de zusters zo goed mogelijk op de hoogte te houden en om hun te laten ervaren dat ik er voor hen ben. Inmiddels weten ze me goed te vinden en is hun leeftijd zo dat deze informatie bijeenkomsten wat op de achtergrond zijn geraakt en ze met vragen altijd bij mij terecht kunnen. 

De persoonlijke waarden in mijn leven zijn: liefdevol, oprecht, rechtvaardig, open en waar nodig helpend en ondersteunend zijn. Hiermee hoop ik dat ik een stukje geluk kan toevoegen aan de ouder wordende zusters binnen de congregatie.

 

Lilian Koks                                                                  maart 2015

 

 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >