Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
dagindeling  
   

Vóór Vaticanum II

"Ora et labora",  bidden en werken, dat was het devies.

 
   

 Bidden en werken was het voornaamste in ons kloosterleven. Dat begon 's morgens om 5.20 uur, dan luidde de klok en moesten we opstaan. Onder het wassen en aankleden werd door een zuster voorgebeden en iedereen bad mee. Dan gingen we naar de kapel waar we de Matutin (de latijnse naam voor de Metten) baden uit het Maria officie, in het Latijn. De meditatie volgde en de Prime, de Terts, de Sext en de None, die de kleine uurtjes werden genoemd. Om 7.00 uur was de H.Mis. Na de mis werd het bed opgemaakt. Daarna ontbijt, intussen werd er uit een geestelijk boek voorgelezen. Na de afwas ging iedereen aan het werk. Om 10.00 uur was het tweede ontbijt.We gingen weer aan ons werk tot 11.50 uur,  dan snel van kap verwisselen om om 12.00 uur in de kapel te zijn voor een gewetensonderzoek. Een paar punten moesten we opschrijven in het particulaar boekje, dat we in onze zak droegen met een klein potlood. Onder het middageten werd weer voorgelezen uit een stichtelijk boek. Na het eten gingen we van de refter naar de kapel voor een korte aanbidding en onderweg werd psalm 50 gebeden. Dan werd de afwas gedaan in de hal, in de keuken bij de zieken en in het Noviciaat. Er was een uur recreatie , waaronder drie punten van de meditatie door een zuster gezegd moesten worden. Vervolgens weer aan het werk met een onderbreking om 16.00 uur, voor koffie met boterhammen en dan mocht er gepraat worden. Om half zes was er Lof en Vespers. Tussendoor werden de verplichte gebeden gedaan, zoals het rozenhoedje, de 13 onzevaders, bezoek van 10 minuten aan de kapel en het kruisgebed. Na het avondeten en de afwas hadden we recreatie tot 20.30 uur, daarna gingen we naar de kapel en baden onderweg onzevaders en weesgegroeten. In de kapel werd de meditatie voor de volgende morgen voorgelezen en na een kort avondgebed gingen we naar bed. Het was dan ongeveer 21.00 uur.

 

 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >