Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Thuissituatie Zr.Henrica  
   

Zr.Henrica: Mijn levenssituatie voordat ik intrad: thuis en in het internaat

 
   

 

1.  Zr. Henrica over haar  thuissituatie:       

 

 In Oploo stond een boerderijtje dat in 1726 was gebouwd. Mijn ouders trokken er februari 1925 in. In december van datzelfde jaar werd het eerste kind geboren. Daarna volgden er nog 12 waarvan ik de 8ste ben die in 1934 mijn leven begon. Ik denk dat ik meer door mijn oudere broers en zussen ben opgevoed dan door mijn ouders. Die hadden het te druk met het steeds groeiende gezin, met de boerderij en vader later met kantoorwerk, dat hem beter lag. We moesten al vroeg meehelpen op de boerderij, na schooltijd en in de vakantie.

 

 

 Mijn ouders waren diepgelovige mensen. Op zondag 3 keer naar de kerk was heel gewoon. Ook door de week, waar ik dan de catechismus van buiten leerde of mooie verhaaltjes van heiligenleven las. In de zomermaanden was er op de eerste zondag van mei t/m september in de parochie processie. Dan mocht ik bruidje zijn en het ‘Lam Gods dragen’, een gipsen beeldje dat toch zwaar was op de wat langere tochten. Er werd thuis veel aandacht besteed aan kerkelijke feesten. Ik was gelukkig met het mondgebed dat in het gezin en de kerk plaats vond.

Als kinderen speelden we veel samen, binnen en buiten. De kinderen uit de buurt kwamen er altijd bij. Er kon veel bij ons.

 

Na de lagere school was ik bij het Genoveva-gilde, een meisjesclub, die wekelijks samenkwam. Daarnaast was ik zelatrice van de Zusters van het Kostbaar Bloed en haalde geld op voor de missie. Voor de Paters van Steyl verkocht ik jaarlijks de kalender en bracht hun almanak rond.

 

 

 

 Op 13-jarige leeftijd kwam ik bij mijn oom in dienst. Daar heb ik veel kinderarbeid verricht. Mee de koeien melken, werken op het land en in de winter was er veel stalwerk. Op zaterdag kon ik mijn tante helpen met de kamer en de keuken een goede beurt te geven. Op zondagavond mocht ik enkele uurtjes naar huis. Daar voelde ik weer de warmte van een groot gezin

  

Als 15-jarige ging ik naar Lierop, de huishoudschool voor meisjes van het platteland. Ik was de eerste die van huis ging voor dagstudie.

De 7 voor mij hadden wat losse cursussen gevolgd of waren ook in dienst geweest voor uithulp. De jongeren na mij hebben allen kunnen studeren voor een beroep. Ik leerde in Lierop onze zusters kennen.

 

 

 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >