Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
Ons Erfgoed
 
 
   
Thuissituatie Zr.Cornelia  
   

Zr.Cornelia: Ik ben geboren 9 maart 1937 als tweede in een gezin met 8 kinderen, in Westerhoven, een dorp in het Brabantse land. Wij woonden in de dorpskern en namen deel aan het dorpsgebeuren.

 
   

Over haar thuissituatie:

Wij hadden een landbouwbedrijf met een knecht en mijn vader vervulde daarnaast meestal diverse andere functies zoals kassier van de boerenleenbank, lid van het kerkbestuur, wethouder enz. Deze banen of bijbanen naast het boerenbedrijf leerden ons allen vroeg mee aanpakken en openden ons de ogen op velerlei gebied.

De familiesfeer waarin ik opgroeide is er een om dankbaar op terug te zien.

Vader en moeder werkten hard om vooruit te komen in het leven. Hun grondprincipe was, met liefde en zorgzaamheid zich in te zetten voor de toekomst van hun kinderen. We mochten een goede opvoeding en ontwikkeling genieten, waarbij aandacht was voor eigen aanleg en talenten 

 

 

Zo kwam ik na de lagere school en de VGLO school nog in het internaat  in Lierop om de Landbouwhuishoudschool te volgen.

In mijn kindertijd doorleefde ik enkele ziekteperioden die ik goed doorstaan heb. Van nature was ik een verlegen kind, klein van postuur maar volop meehelpend en zorgend. We hadden  een druk huishouden met veel aanloop want iedereen schoof mee aan tafel. In de vakanties waren er steeds neven en nichten uit de stad die bij ons logeerden. Zowel de moeder van mijn vader als van mijn moeder hebben jarenlang in ons gezin meegeleefd en dit betekende dat er veel familie op bezoek kwam. Bijzonder tijdens de oorlogsjaren was ons huis de zoete inval. Gul en gastvrij werd er gedeeld.

Ik nam deel aan het verenigingsleven in het dorp, was jarenlang leidster van de reidansclub, lid van de boerinnenbond enz. Dit was een goede afwisseling bij alle werkzaamheden die vervuld moesten worden.

 

Na mijn terugkeer uit Lierop volgde ik de middenstandscursus en de opleiding voor coupeuselerares, zodat ik na de dood van mijn vader, jarenlang als huisnaaister kon werken. Ik hield van het naaivak en van het handwerkvak ofschoon het inmiddels tot hobby geworden is.

 

In mijn jeugdjaren beleefden we thuis twee onverwachte sterfgevallen: mijn vader stierf van de ene op de andere dag aan een hartaanval en 2 jaar later mijn oudste broer door een ongeluk met elektrische stroom. In deze levensperiode thuis ligt een grondslag die op mijn verdere levensweg veel invloed heeft gehad. Samen met moeder droegen we als oudsten veel zorg mee en hielden we elkaar overeind bij het verwerken van het verdriet en het doorzetten van het boerenbedrijf.

In mijn gedachten leefde al langere tijd de wens om in te treden in een klooster. De motivatie daarbij was, dat ik mij sterk aangetrokken voelde tot een gebedsleven en een zorgzame inzet voor meerdere mensen. Het achterlaten van mijn familie na alles wat juist in die jaren allemaal  gebeurd was en de verbondenheid met de dorpsgemeenschap maakte het afscheid voor mij erg zwaar en ik heb dan ook lange tijd gebruikt om de stap te zetten.

 

 

 

 
   
terug Ga terug
   
   
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >