Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESIň  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

  Eeuwige professie CuiabŠ  
  2016-02-25  
 

 De provincie  “Heilige Geest” met haar zetel in Cuiabá, Mato Grosso, vierde een eeuwige professie. 

 
   

     
     
     
     
spacer spacer
Ons Erfgoed
 
   
Missie  

Inleiding

Van oorsprong was Missiewerk niet een van de doelstellingen van de congregatie. Misschien was daarom ook het gaan naar de Missie geheel op vrijwillige basis. Al in 1895 vertrokken 6 zusters vanuit Duitsland naar Brazilië. In de loop van de volgende jaren gevolgd door nog 300 zusters, waarvan ook 2 uit Nederland.

Zie verder bij hoofdstuk 02: Waar zijn wij.

 
 
   
Zr. Maria Martha  

Als kind had ik al de gedachte om naar de missie te gaan als ik groot zou zijn. In 1959 kwam er een algemene brief in de huizen, waarin geen zusters werden gevraagd maar geld en dat had ik niet!  Maar om mijn verlangen weer onder de aandacht te brengen, schreef ik een brief aan moeder Hermana. Die viel volgens mij niet in goede aarde. "Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb dat wil ik heel graag geven en dat is: mijzelf. Mijn kwaliteiten zijn: hard werken als een paard, eten als een heimijer, slapen als een os en ik wil heel graag mijn krachten geven voor deze arme mensen". Om 4 uur gaf ik deze brief mee naar Steyl. Om 5 uur ging de telefoon, of ik even aan de telefoon wilde komen. Of ik wel wist dat dit een serieuze zaak was. Ik zei dat ik dat wel wist maar dat mijn verlangen ook serieus was. Een paar maanden later kreeg ik een positief bericht.

 
 
   
Zr.Mathildi en Zr.M.Virgo  

 Na enkele jaren muziekstudie en toezicht bij de kinderen in Kessel en Blerick volgde voor Zuster Mathildi een lange periode als noviceleidster. Wat was haar vreugde groot toen ze in 1962 naar Malawi mocht gaan.Zr Maria Virgo volgde haar in 1967. Zij mocht zich het grootste deel van haar kloosterleven inzetten voor de vrouwen in Malawi. In 2003 keerde ze voorgoed terug naar Nederland.

 
 
   
Missie op Aruba  

In 1955 betraden de eerste zusters van onze congregatie het eiland Aruba. 

Op verzoek van Mgr Holterman kwamen onze zusters in 1955 op Aruba aan. Wij namen daar in San Nicolas 2 kleuter- en 3 basisscholen over van de Dominicanessen van Voorschoten die reeds jarenlang op Aruba werkzaam waren. Later volgde ook een huishoudschool. De meeste leerkrachten op deze scholen waren vanuit Nederland uitgezonden op verzoek en op kosten van het Gouvernement van Aruba. Andere activiteiten op vrijwillige basis waren: buitenschoolse opvang van kinderen met een beperking, jeugdclubs, bejaardenzorg, en sociaal/pastorale zorg. In 1981 keerden de laatste Nederlandse zusters terug met uitzondering van Zr. Graciëla, die Arubaanse van geboorte is.
Zuster Magdelena vertelt over haar ervaringen:
 
 
 
   
Missie in IndonesiŽ  

Zr.Aniëla vertelt over haar bewogen jaren tijdens de Japanse bezetting. Behalve haar werkzaamheid in de school was ze tevens huisoverste en niet lang daarna provinciale overste. Doordat zij van geboorte de Duitse nationaliteit had, kwam zij niet in het Jappenkamp terecht, maar de spanning was er niet minder om.

 
 
   
Ervaringen van Zr. Veronique in de tijd van haar leven en werken in Malawi.  

 

Zr. Veronique vertelt:

Als  tweedejaars novice in het jaar 1967 had ik de gelegenheid om als verpleegster te werken in ons ziekenhuis in Muona, Malawi. De plaats was erg afgelegen en de infrastructuur in dat land was zeer slecht. Het land dat vroeger Nyassaland heette was tot 1964 koloniaal gebied van Engeland geweest. Het was dus ook erg "Engels" gesitueerd. 

 

 
 
   
   
   
  terug Ga terug

 

 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >