Kerkeb÷ske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

     
     
     
     
spacer spacer
Ons Erfgoed
 
   
Wijkverpleging  
Wijkverpleging
De eerste zusters die vanwege de Kulturkampf uit Duitsland verdreven werden en in 1876 en volgende jaren naar Nederland kwamen, werden door verschillende parochiegeestelijken gevraagd voor bewaarscholen, huishoudelijke vorming van vrouwen en meisjes, armenzorg en voor de wijk. Dat laatste hield in doden afleggen, zieken bezoeken en assistentie verlenen en de zuigelingenzorg. Sommige zusters hadden in Duitsland een enkele cursus gevolgd of werden in Nederland bijgeschoold, maar waren geen officieel gediplomeerde wijkzusters.
In 1938 werd door de inspectie van de Volksgezondheid vereist dat in 1940 alle wijkzusters vervangen zouden worden door gediplomeerde krachten. Een aantal zusters kwam voor die opleiding in aanmerking, in het ziekenhuis in Tegelen. Door een tekort aan zusters voor deze opleiding werden veel wijkzusters vervangen door niet religieuze wijkverpleegsters
 
De ervaringen van zuster Generosia Huys.
Na het behalen van alle vereiste diploma’s kwam Zr. Generoos in de wijkverpleging en daar was zij in haar element. Dat was het helemaal. Jarenlang was zij een bekende verschijning in alle plaatsen waar ze als wijkverpleegster dagelijks de zieken thuis ging verzorgen, onder andere in Neer, Helden en Sevenum.  
 
 
   
Zuster Augustini als wijkzuster in Tegelen.  

Ruim 32 jaar heeft Zr.Augustini zich bij het Groene Kruis ingezet voor de mensen in Tegelen. Bij haar afscheid zei ze: "Ik heb een voldaan leven achter de rug en ik vind het beslist geen ramp, dat ik afscheid van mijn werk heb genomen. Ik vind het fijn dat ik het heb mogen doen en dat ik op een prettige tijd in mijn leven kan terugzien".

 
 
   
   
   
  terug Ga terug

 

 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >