Kerkeb÷ske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

     
     
     
     
spacer spacer
Ons Erfgoed
 
   
Het Tweede Vaticaans Concilie (11-10-1962 tot 8-12-1965)  

 Het tweede Vaticaans Concilie bracht openheid. Er groeide een ander Gods- kerk-, en mensbeeld. Ook binnen de kloosters veranderde er veel. 

 
 
   
Ontwikkelingen na het tweede Vaticaans Concilie  
In het kerkelijk leven bracht het Tweede Vaticaans Concilie overal beweging. Democratisering en secularisering van het kerkelijk leven leidden ook binnen de kloosters tot pluriformiteit, grotere zelfstandigheid en meer eigen verantwoordelijkheid.

 

 
 
   
Spiritueel onderweg zijn.  

Spiritueel waren en zijn wij onderweg bij voettochten, bij elk groepsgebeuren, tijdens de kapittels en in alle internationale bijeenkomsten.

 
 
   
Kapittelthema's.  

Binnen onze religieuze gemeenschap is het gebruikelijk dat om de 5 of 6 jaar een kapittel plaats vindt. Het kapittel bestaat uit een aantal zusters die door eigen zusters gekozen worden. Het is daarmee het hoogst besluitvormende orgaan binnen onze religieuze gemeenschap. De daar genomen besluiten zijn een handreiking voor het bestuursteam in de komende periode. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt een terugblik geworpen op de voorbije periode, wordt de situatie van dat moment bekeken met tevens een vooruitzien naar wat de toekomst zou kunnen brengen. Veranderingen en nieuwe inzichten worden besproken en krijgen de komende jaren extra aandacht in het beleid, de vormingsdagen en de persoonlijke bezinning. Voor zo’n bijeenkomst is het onze gewoonte een thema vast te stellen waaronder het hele gebeuren geplaatst wordt, vaak ook relaterend aan het thema van het generaal kapittel. Vanaf 1981hadden we de volgende thema’s met een daarbij passend logo:

 
 
   
   
   
  terug Ga terug

 

 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >