Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

     
     
     
     
 • spacer spacer spacer
   
  Commissies
   
       
       
    spacer spacer spacer  
   

  Het Generaal Kapittel 1999 benadrukte de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel in een besluit tot “Een participatief beleid”.
  Op grond daarvan ontstonden commissies – werkgroepen die bepaalde onderdelen van het beleid voor hun rekening namen. Er zijn 5 commissies:

  • Vorming met als doelstelling een gevarieerd jaarprogramma aan te bieden op religieus, maatschappelijk, cultureel en ontspannend vlak.
   Het jaarprogramma is ook voor geïnteresseerde leken toegankelijk. Zie jaarprogramma onder nieuws.
  • Liturgie beoogt het aanbieden van een aantal liturgische vieringen die uitdrukking geven aan het geloof en vertrouwen, dat ons met elkaar en met de hele wereld verbindt. De commissie wil behulpzaam zijn , daar waar hulp op dit gebied nodig is.
  • Financiën wil binnen de provincie het inzicht verbreden in het financieel gebeuren op congregationeel terrein, ze zal projectaanvragen bestuderen en beoordelen  en door informatie interesse wekken bij de zusters van de provincie.
  • Publiciteit heeft zich als doel gesteld: de informatie en de communicatie te bevorderen door middel van de tijdschriften “Contact” en “Bruggen bouwen” en “Wist u”.
  • Erfgoed vindt verbondenheid met het verleden heel belangrijk.
   Welke ontwikkelingen hebben zich in de loop der jaren voorgedaan en wat betekent deze ontwikkeling voor ons nú?.

   

   
       
       
       
      terug Ga terug
       
       
       
       
  Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >