Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

     
     
     
     
 • spacer spacer spacer
   
  Projecten Nederland
   
       
    Projecten die wij ondersteunen  
    spacer spacer spacer  
    We werken samen met de Redemptoristen aan een  belangrijk project:

  “Centrum de Kapel” bij O.L.Vrouw in het zand.
  Wilt u meer weten:
  klik op www.centrumdekapel.nl

  Met de zusters van Julie Postel en de Fraters Maristen delen we in de zorg voor jongeren in het Project “Moria” in Nijmegen. Wilt u meer weten:
  klik op www.st-moria.nl

  Hadden we vroeger scholen in Amsterdam: nu wordt ons klooster gebruikt voor de opvang van sociaal zwakkeren in Geuzenveld in het project “De Brug”.
  Wilt u meer weten:
  klik op www.stgdebrug.nl

   

   
           
   

  Een "APPELTJE VAN ORANJE" voor voor De Brug.

  Op 15 mei 2003 is door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima aan De Brug een prijs uitgereikt,
  de prijs bestaat uit een door Hare Majesteit de Koningin vervaardigd beeldje, een oorkonde
  en een geldbedrag van 15.000 eur
  o.

   
        De Beukenhof  
    Een tijdlang heeft een van onze zusters nog mee kunnen werken in Huize Doortocht, waar men zich inzet voor daklozen

  Met De Beukenhof van Stichting "De ES" in Breda, een boerderij-project voor verstandelijk gehandicapte jongeren, voelen we ons verbonden.
   
           
    De directeur, 3 bewoners en 2 bestuursleden                             
         
           
    De werkgroep “Religieuzen tegen vrouwengeweld” heeft onze speciale belangstelling. Hoe kunnen wij als vrouwen die vrouwen bijstaan?  
           
    In die zin voelen we ons dit jaar betrokken bij een nieuw project van Exodus “Het kleine huisje” in Venlo: een project dat kansen wil bieden aan vrouwen die uit de gevangenis komen en zo geholpen worden weer in de maatschappij te worden opgenomen.  
           
    Voor jongeren bestaat de mogelijkheid zich voor te bereiden op een meeleefplek in de derde wereld of in een bepaalde situatie in Nederland via het project “Missie en Jongeren”. Het gaat om een nieuwe kijk op het leven voor de jongeren zelf.  
           
    Omdat pastorale werkers in het Bisdom Roermond niet erkend werden hebben wij, met andere congregaties, het al meer dan 20 jaar volgehouden de VPW (Vereniging Pastoraal Werkenden) in leven te houden  
           
    Vluchtelingen:  Ook vluchtelingenwerk Nederland heeft onze speciale aandacht, mede vanwege het feit, dat een van onze zusters als vrijwilligster werkzaam is bij stichting "VONK" (Vluchtelingenopvang Nieuwkomers) in Boxmeer, een van de regiokantoren in Nederland. De soms schrijnende verhalen die ons bereiken, motiveren ons des te meer om regelmatig landelijke aanvragen te ondersteunen. Hoewel ons beleid in eerste instantie gericht is op grotere projecten, verlenen we, in overleg met de stichting "VONK", ook bij acute noodsituaties zo nu en dan persoonlijke financiële ondersteuning door het verstrekken van renteloze kleine leningen en af en toe een gift.


   
           
       
       
       
       
      terug Ga terug
       
       
       
       
  Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >