Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

     
     
     
     
spacer spacer spacer
 
Wandkleed
 
     
 
zuster
 
     
 

In het doek dat door een aantal zusters gemaakt is, in een oude-nieuwe techniek van quilten, is
de geschiedenis van de Nederlandse Provincie tot leven gebracht vanaf de periode die onze nu levende zusters hebben meegemaakt.

 
     
 

De vogels in de vlucht geven de groei aan tot de 50-ger jaren, toename van apostolische werken
en het stijgende aantal leden.
In 1954 bereikten we in 50 scholen en cursussen 11.000 leerlingen per jaar.
Door de huishouding te verzorgen in internaten en priesterseminaries werden nog eens 900 leerlingen aan onze zorgen toevertrouwd.
In de gezondheidszorg hadden we per jaar te maken met 5000 mensen die verzorging
of verpleging behoefden.

 
     
  De bloemen zijn het symbool van deze bloeiende periode.  
     
  Daarna de neergaande beweging tot een bijna nulpunt van loslaten, overdragen, uit handen
geven, gedeeltelijk sterven om te komen tot nieuw leven, het vrij worden voor een
diepere relatie met God.
 
     
  De vogels in opwaartse vlucht duiden op herbezinning op evangelisch leven en het daar
aanwezig zijn waar we als gelovige vrouwen de Geest van God proberen levend te houden.
 
     
  In de regenboog heeft God eens zijn verbond met de mensen gesloten. In dat verbond leven en sterven we. wetend dat Hij het is die wasdom geeft al is het vaak op een manier die niet de onze is.  
     
     
     
    terug Ga terug
     
     
     
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >