Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
spacer spacer spacer
 
Indonesië
 
     
  Onze missie in Indonesië  
     
 

Op 3 oktober 1933 kwam Mgr. Goumans, Apostolisch Prefect van Bandung in Steyl met de vraag om zusters voor het missiewerk onder de Chinezen. Er werd een oproep gedaan in alle huizen: de zusters die graag naar de missie wilden, konden zich melden. Er kwamen over de 100 aanmeldingen binnen. De zeven uitverkorenen mochten een paar maanden naar Steyl komen om zich op de grote reis voor te bereiden. En wat tot dan toe nog niet was voorgekomen: deze zusters mochten drie dagen naar huis om afscheid van de familie te nemen.

 
  spacer spacer spacer  
  Op 5 april vertrokken ze met de trein via Roosendaal naar Marseille waar de Dempo van de Rotterdamse Lloyd voor anker lag. Op 26 april 1934 kwamen ze behouden in Tandjong Priok aan van waaruit ze met drie auto's naar Bandung werden gebracht. Op 1 augustus 1934 werd het schooltje geopend met 16 leerlingen.Gelukkig was toen nog het Nederlands de voertaal. De zusters hebben zich in het begin veel moeten ontzeggen: de school was een wankel gebouw, dikwijls liepen de inktpotten over van het regenwater. Maar alles ontwikkelde zich geleidelijk aan. Er werd ook een internaat geopend voor Chinese meisjes en later kwam er nog een afdeling bij voor schoolgaande jongens.

 
         
  Het mosterdzaadje zou een grote "waringinboom" worden. Zijn lange luchtwortels waren het beeld van de vele nederzettingen, die er zouden komen. Tijdens de oorlog hebben de zusters veel meegemaakt in het Jappenkamp. Van de 12 zusters die er waren, werden de 6 Hollandse in twee verschillende kampen ondergebracht, de Duitse zusters konden thuis blijven. Twee jaar lang zouden ze in het kamp totaal afgesloten zijn van de buitenwereld. Na de oorlog begonnen de zusters met veel moed opnieuw aan hun missiewerk. Maar de Nederlandse taal mocht toen niet meer gebruikt worden
In 1938 begonnen 8 zusters in Semarang met de opvang van straatkinderen. De toeloop van weeskinderen was zeer groot. Er moesten scholen komen.
Veel problemen waren erna de oorlog omdat de Nederlandse zusters de Indonesische bevoegdheid niet bezaten. 10 April 1943 werd een Chinees noviciaat opgericht in Kudus. Er waren toen 2 postulanten. Maar er zat groei in: januari 1954 waren reeds 20 zusters geprofest. In 1951 werd een nieuwe filiale geopend in Jakarta in de Chinese wijk. Ook hier was het onderwijs een belangrijke factor.
In 1958 werd er in Temanggung begonnen met een weeshuis. Sociaal werk werd gestart in Tasik en Delanggu en in Klaten een retraitehuis
 
         
 

NU

Nog steeds is het onderwijs een belangrijke factor in Indonesië.
Het is het eerste wat de zusters oppakken nu zij zelf "missieposten" openen in Kalimantan en op Timor.
Maar daarnaast heeft hun activiteitenplan grote ontwikkelingen doorgemaakt.
De zusters werken op verschillende terreinen, ze zetten zich in voor de randgroepen in verpleging en maatschappelijk werk. Zo horen we over

 
     
 
  • het project "Moeder en kind": een tehuis waar alleenstaande moeders opgevangen worden.
  • een project dat wil opkomen voor de rechten van arbeiders, die zich niet mogen organiseren, geen bijeenkomsten mogen beleggen. Zusters doen mee aan " Active nonviolent"
  • activiteiten ter ondersteuning van mensen die een advocaat nodig hebben en die niet kunnen betalen
  • Ze zijn actief met vrijwilligers op West-Timor bij de vluchtelingen. Samen met Unicef  organiseren zij onderwijs voor de vluchtelingen. Maar ook proberen zij , samen met andere organisaties mensen te begeleiden in het verwerken van hun angsten, te zorgen voor medicijnen en voldoende voedsel. Heel bijzonder is dat enkele zusters uit Brazilië naar Oost Timor zijn gekomen om zich op vrijwillige basis in te zetten voor de mensen aldaar.
 
     
 

De vorming van de jonge zusters in Indonesië is zeer bijzonder.
Al in het postulaat kennen zij een week "Live-in", dat wil zeggen, dat de postulanten dan leven temidden van het volk. In die week ervaren zij wat het wil zeggen te leven bij en met de armen, als bedelares, voddenraapster of dienstmeisje. Zo'n ervaring kan helpen om in de congregatie met de armen op weg te blijven.

 
     
     
     
    terug Ga terug
     
     
     
     
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >