Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
spacer spacer spacer
 
Timor
 
     
 
OOST-TIMOR
 
     
  Twee zusters uit Brazilië, uit de provincie Porto Alegre zijn als pioniers naar Oost-Timor vertrokken, toen ze hoorden over de verschrikkelijke situatie daar tijdens en na de verzelfstandiging van Oost-Timor. Een pater Jezuiet heeft meerdere congregaties benaderd om toch te komen helpen bij al de vluchtelingen in deze streek. Daar in Brazilië ook Portugees gesproken wordt was de stap naar Oost Timor, de vroegere Portugese kolonie, niet zo moeilijk.
Het is er nog altijd zeer onrustig, er zijn veel conflicten en er is armoede , die nog problematischer is omdat men in het algemeen met de Amerikaanse dollar of het Australische Pond sterling moet betalen.
De zusters proberen in alles de bevolking bij te staan. Van het allergrootste belang vinden de mensen zelf : opvoeding en onderwijs om voor hun toekomst op te komen. De zusters zijn er dan ook begonnen aan een opvang voor meisjes, om de studie mogelijk te maken.
 
     
  WEST - TIMOR  
     
  Op 2 juli 1995 werd vanuit Indonesië de communiteit “Paso al Posso” begonnen in Maubesi, Kefamenau in West Timor, om te beantwoorden aan de behoeften van de kerk en de maatschappij. De zusters begeleiden de kinderen van het internaat en de jonge meisjes die hun schoolopleiding hadden moeten afbreken.
Ook zetten zij zich in bij de opvoeding op de middelbare school “St. Yosef”, waarvan het Bisdom het bevoegd gezag is. De zusters werken met de pastor samen op pastoraal gebied; zij begeleiden hem op zijn reizen naar de buitenstaties.
 
     
  Enkele jaren later op 31 oktober 2000 werd de tweede communiteit “Christo Rei” in Lolowa, Atambua, op West Timor gesticht. Naast het Pastorale werk hebben de zusters hier een eenvoudige polikliniek geopend, om op de noden en de behoeften van het volk te kunnen ingaan. Dat was heel noodzakelijk omdat er juist toen veel vluchtelingen waren. Sinds augustus 2001 zijn wij daar ook begonnen met hosties bakken voor de kerken van Oost-Indonesië.  
     
  Ondertussen is er een doorgangshuis noodzakelijk in Kupang, en misschien ook een studiehuis. Daarom is het bestuur van de Indonesische Provincie van plan ook daar een communiteit te gaan beginnen. Op het moment is daar alleen nog één zuster die haar intrek heeft genomen bij de S.V.D. zusters.  
     
  spacer spacer spacer  
     
     
     
    terug Ga terug
     
     
     
     
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >