Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     

wereldwijd

  De datum 2008-08-11  
       
  Hooftregel Microkrediet  
     
 

Provincie Indonesië 

Microkrediet
“Licht tot ondernemen”
 
A. Geschiedenis
De Credit Union (microkrediet of kleiner krediet) werd in Duitsland, in een moeilijke tijd, in de 19e eeuw gesticht waarin de bevolking zeer arm en de werkloosheid hoog was. De bevolking trok van het platteland naar de stad, om een klein inkomen of een laag salaris te verkrijgen.
 
F.W. Raiffeisen, die toen burgemeester van Heddesdorf was, zag de zorg en nood van de bevolking. Hij vatte de gedachte op om dit probleem uit de weg te ruimen. Hij riep de mensen samen om giften onder de bevolking te verdelen, maar dat geld was snel op. Toen probeerde hij brood te verdelen, maar ook dat brood was snel op. Ze ondernamen verschillende acties, maar het mislukte telkens weer, zodat de bevolking verder in grote armoede leefde. Op zekere dag had F. W. Raiffeisen het idee een Stichting voor minikredieten op te richten waarbij geld gespaard kon worden om een bedrijf te starten of zich verder te ontwikkelen.
 
In 1961 stichtte Pater Karl Albrech SJ, een Duitse priester, die in Indonesië werkzaam was, daar een Credit Union. Hij kreeg de ondersteuning en hulp van andere deskundige mannen van congregaties. Het project ’Çredit Union’ werd allereerst op het eiland Java ontwikkeld en intussen in heel Indonesië.
 
Wij, de Indonesische Voorzienigheidzusters, namen de bevolking in de omgeving van Temanggung – Centraal Java onder onze hoede. Het waren boeren, vooral tabakboeren, straathandelaren, dagloners en arbeiders op verschillende andere terreinen. Er waren goede redenen om de ’Gemeenschap Credit Union’ op te richten.
 
Op 3 februari 2002 hadden zich een Voorzienigheidzuster, belangrijke personen uit Temanggung, religieuzen uit andere congregaties, en deskundigen van congregaties uit Bali en Magelang in ons huis in Jln. Jjend. Sudirman no. 53, Temanggung verzameld om in gemeenschappelijk overleg een kredietorganisatie te beginnen.
De Voorzienigheidzusters kregen veel ondersteuning, vooral van personen uit Temanggung, uit het dorp Mardisari en ook van de stichting Goddelijke Voor-zienigheid (YPI), waarmee zij op 1 april 2002 een kredietgemeenschap met de naam Microkrediet “Licht tot ondernemen” (Credit Union “Petite Usaha”) konden oprichten.
Om een goede service voor de klanten te verkrijgen, sloot Microkrediet “Licht tot ondernemen” zich aan bij de congregaties van Centraal Java en is vanaf 12 september 2002 lid van het gemeenschappelijke beheerfonds van de Indonesische Kredietgemeen-schappen (DAPERMA) in Jakarta. Daarmee behoorde Microkrediet “Licht tot ondernemen” automatisch tot de nationale kredietgemeenschappen. Het gemeenschappelijk beheerfonds heeft als doel spaargelden en leningen van klanten te beschermen.
Van jaar tot jaar namen de activiteiten en de service van Microkrediet “Licht van ondernemen” verder toe en evenzo het vertrouwen van de klanten, daarom hadden wij de rechterlijke bescherming van de regering nodig. Op 13 december 2006 kreeg Microkrediet ”Licht tot ondernemen” haar eigen rechtspersoonlijkheid met het no. 14120/BH/KDK.II/XII/2006 op het territoriale gebied van de Provincie Centraal Java. De naam van inschrijving werd veranderd in Kredietgemeenschap “Licht tot ondernemen”.
De klanten komen niet alleen uit de omgeving van de stad Temanggung, maar ook uit de plaatsen; Yogyakarta, Kudus en Jakarta. Nu ontstaan er ook dependances van Kredietgemeenschappen “Licht tot ondernemen” in Semarang en in het dorp Bandungan, om goede service voor de klanten te verzekeren.
 
B. De leden
De klanten van de kredietgemeenschap “Licht tot ondernemen” bestaat uit leden van de congregatie en gewone leden. Van 2002 tot 2007 steeg het aantal van 50 mannen en 57 vrouwen naar 414 mannen en 468 vrouwen. Het laat zien dat ook de vrouwen grote invloed op de ontwikkeling van de kredietgemeenschap hebben. De klanten van nu komen uit verschillende beroepen: boeren, ambtenaren, functionarissen, leraressen, dagloners, ziekenverpleegsters, doktoren enz.
De boeren (42.18%) hebben een grote invloed op de ontwikkeling van de kredietgemeenschap wat blijkt uit de hoeveelheid transacties bij het begin van de planttijden en bij het eind van de oogsttijden. Maar de kredietgemeenschap verleent dagelijks dienst aan alle klanten.
 
C. Het Kapitaal
Het kapitaal van de kredietgemeenschap wordt van eigen geld en wel van de inleg van de aandelen (grond – en verplicht inleggeld) en van spaargelden van de klanten verkregen. Door het gegroeide vertrouwen van de klanten en het toenemend aantal leden van de kredietgemeenschap is daardoor het kapitaal van jaar tot jaar gestegen; in november 2007 bereikte het het bedrag van RP.8.805.785.095,- (ca € 677.385,00).
 
D. Activiteiten
De kredietgemeenschap dient niet alleen het doel voor spaar- en inleggelden, maar bewerkt ook dat de talenten van de leden en de klanten zich in het leven kunnen ontwikkelen. Elk lid heeft de verplichting aan een basisvorming deel te nemen, zodat ze de visie en de missie van de kredietgemeenschap begrijpen en eigen talenten kunnen ontwikkelen.
 
De andere belangrijke activiteit is de deelname van de leden aan de jaarlijkse algemene vergadering, waarin het bestuur en de oprichtingsraad van de gemeenschap haar werk en verantwoording van het laatste jaar kan presenteren en uitleggen.
 
E. Beheer
Bij het beheer van de kredietgemeenschap (2005–2010) werken Voor-zienigheidzusters en leken samen.
·      Adviesleden: Zr. Krista en dhr. Achmad Zamiri
·      Bestuur: Voorzitter dhr. Jopie Samiadji en plaatsvervanger: Dhr. YB Djarwo Sampoerna. secretaris; Zr. Zita en de economen mevr. Naniak Eliani en mevr. Fl. Roosmaryati
·      Raad van Toezicht: Mevr Ailiana en Mevr.Sudyati
·      Medewerkers/sters; Directrice Zr. Anna Marie en stafleden bestaande uit 4 mannen en 5 vrouwen.
Een bericht uit een interview met twee klanten van de kredietgemeenschap.
De heer Sopian Hadi, die als straatverkoper van kinderspeelgoed bezig is, heeft 3 kinderen en is lid. Vroeger had de heer Sopian geen geld om een bedrijf te runnen. Allereerst had hij geld geleend met een grote verplichting aan rente (20%) van een privépersoon. Op een dag trof hij een klant van de kredietgemeenschap, die hem over deze stichting informeerde. De heer Sopian had daarin interesse en wilde deze aanbeveling benutten. Elke dag probeerde hij wat geld, ongeveer Rp. 1.000,- of Rp. 3000,- (€ 0,30) te sparen. Enkele maanden later kon hij lid worden. Daarna nam hij een lening van Rp. 500.000,- (ca. € 40,00) en dat kon hij na drie maanden terug-betalen. Om zijn werk te verbeteren, had hij een motor nodig. Daarvoor kreeg hij een nieuwe lening. Nu had de heer Sopian het bedrag van Rp. 1.500.000 (€ 120,-) en een motor. Voorlopig kan hij dagelijks Rp. 20.000,- (€ 1.50) sparen.
 
Mevrouw Sri Hartini maakt en verkoopt al meer dan 7 jaar bakkerswaren (wafels). In het begin had ze een startkapitaal van Rp. 500.000,- (€ 40,00). Ze had meer geld nodig om aan de bestellingen van haar klanten te voldoen. Ze wilde geen geld lenen van haar buren. Een bekende had haar aanbevolen dat ze als lid van de kredietgemeenschap kon deelnemen. Toen kreeg ze een lening van Rp. 2.000.000,- (€ 160,-) en kon dit in 6 maanden vereffenen. Ze verkoopt de bakkerswaren voor Rp. 30.000,- (€ 2,30) per kg. of Rp. 150.000,- (€ 11,50 per 5 kg. Daarvan krijgt ze maandelijks een inkomen van ongeveer Rp. 1.000.000,-- of Rp. 2.000.000,-- (€ 155,00). Mevrouw Sri heeft in die tijd meer kapitaal verworven om haar bedrijf verder te ontwikkelen.
 
F. Slotopmerking
Als ik de ontwikkeling tot nu toe zie van de kredietgemeenschap “Licht tot ondernemen”, ben ik vervuld van dank aan God en zijn Voorzienigheid, die wij mochten ondervinden. Wij zijn de kredietgemeenschap in groot vertrouwen en met de ondersteuning van veel vrienden en personen uit de gemeenschap begonnen. Bij het begin bedroeg het kapitaal Rp. 20.000.000,- (ca. € 1.550,-) en nu is het bedrag bijna Rp. 900.000.000,-- (ca € 690.000,--). Wij werken met veel mensen samen in een familiaire geest – onafhankelijk van ethiek en religie.
 
 
Zr. Anna Marie Tjung
Provinzhaus
Jl. Dr. Ismangil 18 A, Bongsari
Semarang 50148 Indonesi
 
     
 
:
 
 
 
     
   

 

spacer spacer spacer
    terug Ga terug
     
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >