Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     

wereldwijd

  De datum 2009-06-13  
       
  Hooftregel SERVIR, dienst tot het bevorderen van het welzijn van minderjarigen  
     
 
                                                                                             SERVIR:
40 Jaar geschiedenis schrijven in Januaria
 
De voorzienigheidzusters zr. Vera Ribas (overleden) zr. Lourdes Teles en zr. Maria Luiza de Andrada hebben – gedreven door het licht van de Heilige Geest en bewogen door de armoede waarin de gezinnen in deze stad leven – hebben in 1968 het initiatief genomen een antwoord op de meest dringende nood van de tijd te geven. Zij waren van de nieuwe zending die ze op zich zouden nemen doordrongen en voelden zich verplicht ten aanzien van de mensen aan de sociale uitdaging te beantwoorden. Zij begonnen een van de belangrijkste opdrachten binnen het terrein van het sociale werk in Januaria. Het nieuwe initiatief kreeg de naam SERVIR, dienst tot het bevorderen van het welzijn van minderjarigen.
 
SERVIR ontstond met het doel arme, noodlijdende kinderen in onze regio, te verzorgen door ze van de straat te halen en hen een vorming voor het leven te geven. Door het inoefenen van gewoontes, houdingen en een geest van mede betrokken zijn, worden ze door onderrichting tot meer mens en volwassenheid gebracht.
 
Steeds waren er veel moeilijkheden met de noodzakelijke ruimtes en materiële middelen voor het functioneren van activiteiten. De ene keer verzamelden zich de medewerksters en de kinderen in een huis, een andere keer in een hal of onder bomen. Ondanks al deze aanvankelijke hindernissen rekende men op de ondersteuning van de inwoners van Januaria om zich verder te ontwikkelen en stevige stappen te ondernemen bij de inrichting.
 
De tijd verstreek en SERVIR werd zowel in het land als daarbuiten bijzonder bekend dank zij de paters van de Heilige Familie. De Voorzienigheidzusters in Brazilië, Duitsland en Nederland hebben die zich voor de belangen van hulpbehoevende kinderen en jongeren hebben ingezet en zich verplicht voelden financiële middelen voor het goed functioneren van het werk te sturen.
 
Met de uitbreiding van partners, projecten en de ondersteuning van instellingen die verplichtingen hebben voor onze kinderen, was het ook mogelijk de in SERVIR ontwikkelde activiteiten uit te breiden, om de begeleidingsvoorwaarden niet alleen voor kinderen en jongeren maar voor de hele gemeenschap te verbeteren tot wie nu ongeveer 1.000 personen behoren die er voordeel van hebben.
De activiteiten van SERVIR moeten betere levensomstandigheden mogelijk maken voor kinderen, jongeren en hun families om het risico van verarming te verminderen. De activiteiten zullen het drugs- en rookgebruik, kinderprostitutie en zwangerschap van minderjarigen moeten voorkomen. Ze zullen ook meer toekomstperspectieven moeten bieden door het stimuleren van studie en de noodzakelijke vorming voor een start in het arbeidsproces.
 
Met het zicht op de realiteit, die de communiteit en de maatschappij ervaren, slaagt SERVIR er in verschillende activiteiten zoals extra pedagogische hulp, sportactiviteiten, milieuopvoeding, behandeling van een tandarts, muziekonderricht aan te bieden.
 
Wij willen in samenwerking met de gezinnen tot verbetering komen van inkomen en door beroepscursussen jonge mensen helpen om op de arbeidsmarkt een plek te krijgen.
 
In de loop van 40 jaar heeft SERVIR grote beproevingen, resultaten en gebeurtenissen van licht en donker meegemaakt. In de laatste tijd heeft SERVIR grote moeilijkheden gekend die het voortbestaan van dit grote werk in gevaar brachten. Voor alle hulp danken wij de Voorzienigheidzusters in Brazilië, Duitsland en Nederland voor hun openstaan en solidariteit met ons gedurende de 40 jaren geschiedenis, vooral in de laatste 2 jaren, een tijd van grote beproevingen zijn zij met ons meegegaan.
 
SERVIR kan nu nog steeds op medewerking en ondersteuning van veel weldoeners rekenen om te kunnen blijven bestaan en de geschiedenis te schrijven van het leven van zoveel mensen die van de hier ontwikkelde activiteiten gebruik kunnen maken.
 
Vandaag is dit grote project van sociale ondersteuning ten bate van de minder bedeelden van onze stad in handen van zr. Pureza Magdalena de Jesus en het bestuur dat zich inzet voor het overwinnen van de moeilijkheden. 
 
Zr. Pureza Magdalena de Jesus
Comunidade Irm~Vera Ribas
Rua 11 de março, 358
39480-000 Januária / MG
Brasilien
 
 
 
     
 
:
 
 
 
     
   

 

spacer spacer spacer
    terug Ga terug
     
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >