Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 • spacer spacer spacer
   
  Wie zijn wij
   
       
    Lekenleidster  
    spacer spacer spacer  
   

   

  Feestelijke bevestiging van de aanstelling van een lekenleidster!

  Het was binnen de congregatie een hele stap over te gaan om een leek aan te stellen als leidster.

  Niet als hulp bij een religieuze leidster, maar als gelijkwaardige "overste". Op internationaal vlak is de Nederlandse Provincie hierin een voorbeeld. Men kijkt naar ons want men zegt: " In Nederland zijn ze ons steeds een stap vooruit."

  Christine Leunissen was de eerste. Daarna volgden Riek van de Broek en Riet Janssen.

  Natuurlijk was het de bedoeling dat zij niet alleen volledig geaccepteerd werden door het Bestuur, maar ook, of juist, door de groep zusters zelf.

  Om dat voor ieder in de provincie duidelijk te maken hielden we voor alle drie, na een half jaar inleving in de situatie, een kleine viering. Samen met de groep zusters waarvoor zij staan, vierden we de bevestiging van de aanstelling als leidster.

  De Provinciale Overste zei o.a: "Vandaag is het voor ons een bijzondere dag. Wij zijn blij dat er weer iemand bereid is om binnen onze congregatie officieel opgenomen te worden als leidster van een groep.

  Iedere mens heeft eigen gaven en talenten. Deze vloeien samen in een gemeenschap. Een leidster wil dan ook samen met iedereen, haar zorgende en liefdevolle nabijheid schenken om mee te bouwen aan dát wat de gemeenschap maakt tot een gastvrij huis voor velen."

  Het hoogtepunt in die viering was het geven van het "ja-woord" op de vraag van de Provinciale Overste:

  "Ben jij bereid leidster te zijn , zoals dat beschreven staat in de taakomschrijving die je reeds kent: ten dienste te staan van de eenheid van de communiteit, rekening houdend met het geluk en het welzijn van de zusters?"

  "Wil jij in de geest van de congregatie onze zusters nabij zijn in lief en leed, in vreugde en verdriet, om zó mee te werken aan hun geluk?"

  "Dan wil ik je nu de constituties van onze congregatie overhandigen."


  Maar ook de reactie van de zusters op de vraag aan hen gesteld: "Zusters, zijn jullie bereid deze leidster in vertrouwen tegemoet te treden en ze te accepteren in het besef, dat zij naar beste vermogen zich zal inzetten om in goede en kwade dagen jullie nabij te zijn? Zijn jullie daartoe bereid. Iedere zusters schreef haar antwoord op een blad.

  We verheugden ons allen over de positieve en bemoedigende reacties die de zusters daarop gaven.

  Tot slot spraken we de zegen uit over haar:

  Moge de goede God, bron van alle leven en van alle zegen ons voor elkaar bewaren tot kracht en troost, tot geloof en hoop, tot dienst aan elkaar in de naam van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest Amen.

   

  Één van de leidsters reageerde als volgt:

  Ja, in vertrouwen dat God mij leidt zal ik mijn beste krachten inzetten:

  •  Ik wil jullie tot steun zijn en bijstaan in de mooie maar ook in de moeilijke momenten van het leven.
  •  Ik wil proberen de pijn van het ouder worden te verlichten en genieten van jullie levenservaring en liefde
  •  Zr.Martine en Zr.Magdalien zullen me begeleiden en helpen
  •  Begrip en steun er voor zal ik ook krijgen van mijn man en dochters, die altijd achter deze keuze hebben gestaan.
  •  Zo zullen wij in liefde en vertrouwen op Gods Voorzienigheid elkaars leven gelukkig maken.

   

   
           
       
       
       
      terug Ga terug
       
       
       
       
  Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >