Herdenkingsfeest in CuiabŠ, BraziliŽ  
  2017-12-17  
 

 

Het jubileum werd op een provinciale dag gevierd met de 30 zusters en 5 leken. 

 

 
   

  Struktuurbijeenkomst BraziliŽ  
  2017-09-20  
 

Van 31 augustus tot 3 september 2017 vond in Curitiba/Parana/Brazilië een studiebijeenkomst plaats, om te overleggen over een nieuwe structuur voor het leven en de zending van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Latijns-Amerika en Mozambique. Uit de 4 provincies en 1 regio waren 86 zusters aanwezig. De methode “Zien-oordelen-handelen” werd daarbij gehanteerd.
De 100 communiteiten van Latijns-Amerika en Mozambique hielden een gebedsdienst, zodat ze deze bijeenkomst in hun gedachten en gebed konden  meebeleven.


 

 
   

  50-JARIG JUBILEUM IN PARANATINGA, MATO GROSSO  
  2017-07-05  
 
Paranatinga is een afgelegen plaats in het binnenland van Mato Grosso, Brazilië. Vijftig jaar geleden met een geringe bevolking die leefde in enkele hutten in de “Buschsteppe”. 
 
   

  Serie Kloosters; De Keverberg  
  2017-06-29  
 

 In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. ­Kasteel De ­Keverberg in Kessel werd van 1880 tot 1944 bewoond door Duitse zusters, totdat ze moesten vluchten en het kasteel door de bezetters werd verwoest. 

 
   

  Serie kloosters; Zusterklooster Panningen  
  2017-06-22  
 

  In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Inmiddels doet het gebouw dienst als café en restaurant, maar Grand Café Gallery in Panningen was jarenlang een zusterklooster.

 
   

  KerkebŲske - Helden  
  2017-06-12  
 

Hallo Peel en Maas weekkrant - serie kloosters


In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. In Helden verhuisden de zusters drie keer voordat ze bij hun eindbestemming, Kerkeböske, belandden.

 

 
   

  Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

     
     
     
     
 

spacer
De Maria Roepaan;
spacer
 
oorsprong en ontwikkeling van de oudbouw
 
     
 

II. DE MARIA ROEPAAN

  1. Periode 1882-1909
  2. Periode 1909-1945
  3. Periode 1945-1997
 
     
     
  Zusterscongregatie  
     
 
De Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid had haar oorsprong in Duitsland. De stichter was een Westfaals priester Eduard Michelis, die zich het lot van arme kinderen in zijn geboortestreek aantrok (1842). De jonge orde richtte zich op het onderwijs aan en opvoeding van met name weeskinderen en kinderen uit de arme milieus. Spanningen en conflicten tussen de katholieke kerk en het wereldlijk gezag in de Duitse staten (1872-1878) leidden ertoe, dat geestelijke orden en congregaties uit Duitsland werden verbannen (Bismarck, Kulturkampf). Ook de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid moesten hun weeshuizen en scholen sluiten en de Duitse staten verlaten (1876). Zij vonden dicht bij Duitsland, met name in Limburg (Blerick, Steyl), onderdak en gingen zich inzetten voor ziekenverpleging, bejaardenverzorging, opvang van weeskinderen en het geven van onderwijs. Daar, rondom Venlo, kwam dokter Pierre v.d. Loo in contact met de Zusters, een contact dat ten slotte leide tot de overname van de Roepaan door de Congregatie.
 
     
  Wens  
     
  Dokter Van de Loo had met de zusters over de behoefte aan sociaal-maatschappelijke hulp en zorg in zijn geboortestreek gesproken en uitte de wens, dat zij vanuit de Roepaan met hun liefdesdiensten begonnen. Het werk dat de Zusters van Liefde in Gennep deden, zouden de zusters uit Steyl in Ottersum en Ven- Zelderheide gaan verrichten. De gedaanteverandering van de Roepaan in een zustersklooster zou met Gods hulp langzaamaan zijn beslag krijgen. Het moederhuis in Blerick vaardigde drie nonnen af om in Ottersum kwartier te gaan maken.  
     
  Roepaan < Maria Roepaan  
     
  De Kroniek van de Maria Roepaan geeft (in het Duits) een verslag van de start in Ottersum. We laten hier de Kroniekschrijfster zelf aan het woord:
“Donderdag 27 april 1882 vertrokken wij gedrieën (Zr. Walburga, Zr. Agnes en mijn persoontje) in gezelschap van Eerwaarde Moeder om half 11 uit Steyl naar Venlo, en vandaar om 13.00 uur per schip over de Maas naar Gennep af. Heer burgemeester Van de Loo van Asperden en Hassum stond met zijn rijtuig aan de Maas om ons af te halen, evenals koster Pubben uit Ottersum met twee boerenkarren om onze bagage te vervoeren.
Wij werden met ons vieren naar de pastorie in Ottersum gebracht, waar de tafel al voor ons gedekt stond en we koffie met gebak kregen. Mijnheer pastoor (Engelbert van Haeff), mijnheer kapelaan (Antoon Sanders) en mijnheer de burgemeester (Willem van de Loo) zaten al aan tafel. We tastten spaarzaam toe, ofschoon we honger genoeg hadden. Ten slotte bracht het rijtuig ons naar ons nieuw tehuis, waar tante Nelleke (van de Loo) en haar twee nichten, mejuffrouw Adelheid en Mej. Hubertine van de Loo, ons ontvingen.
De volgende dag bezochten we de oude mevrouw Michels (Henrica Wilhelmina Gertrudea van de Loo) in Gennep, die ook een kind uit het huis De Roepaan is, een oudere zus van tante Nel. Zij had juist bezoek van een pater Redemptorist (Hermanus Gerardus Wilhelmus Michels) uit Roermond, de broer van haar man zaliger.Daags daarna, zaterdag, verliet Eerwaarde Moeder ons. Wij hielden ons die dag wat op de achtergrond en lieten de huiselijke bezigheden en het eten koken nog over aan tante Nelleke. ’s Zondagsmiddags kwam haar zus (Zr. Ursela) en een zuster uit het Norbertus-Gesticht haar met een rijtuig ophalen om haar mee te nemen naar Gennep.”
 
     
 

Nieuwe naam

 
     
  De laatste Van de Loo verlaat op Zondag 30 april 1882 dan de Roepaan. De zusters van de goddelijke Voorzienigheid nemen het gebouw over en richten het in als provisorisch klooster. De naam ‘Roepaan’ wil men handhaven, al geven de zusters hem een religieuze dimensie voor de toevoeging ‘Maria’. Onder de toevlucht en bescherming van de Moeder Gods willen de zusters hun heilzaam werk in het Ottersumse beginnen. De ‘Maria Roepaan’ komt steeds meer in de gesprekken voor; de naam ’Roepaan’ raakt langzamerhand in onbruik.  
     
     
     
    terug Ga terug
     
 

 

 
     
 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam