Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

     
     
     
     
Geschiedenis van de Nederlandse Provinciespacer spacer spacer
 
spacer spacer spacer
De Congregatie was in haar beginfase van groot belang voor de totstandkoming van onderwijs, verpleging en vele andere sociale taken. Als gemeenschap werden de zusters in staat gesteld nog niet gesubsidieerde taken op zich te nemen. Dat veranderde toen subsidie werd verstrekt.
Het onderwijs kwam als eerste in aanmerking voor salariëring in 1920 – al gold dat voor het kleuteronderwijs pas veel later (± 1956). Het ziekenhuis en de wijkverpleging volgden.


Naast de zorg voor weeskinderen, onderwijs en zieken kwamen  er in de loop der tijd missionaire, pastorale, caritatieve, en huishoudelijke taken bij met naai - en kookcursussen, werk in parochies, bejaardentehuizen en sociale instellingen.

Door de sociale verbeteringen nam de maatschappij deze taken over en dat maakte de collectieve inzet als gemeenschap voor grotere werken van minder belang voor de Congregatie. Men zocht naar taken die buiten die hulp vielen en zo koos men voor individuele, zelfgekozen inzet, zoals het bezoeken van eenzame mensen, het onderhouden van contacten met mensen in tehuizen, de beschikbaarheid voor de parochie, het lesgeven aan buitenlandse vrouwen, aan vluchtelingen, het hulpverlenen in de wereldwinkel etc.

Het leven in grote kloosters, achter dikke muren, met een gedeelte alleen toegankelijk voor religieuzen - “slot” - genoemd, afgesloten van de rest van de maatschappij, paste niet meer na “Vaticanum II”. De Paus riep op tot het open zetten van de deuren en ramen, tot inzet voor armen en eenzamen. Zo wilden zusters temidden van de mensen gaan wonen. Er ontstonden kleinere groepen, communiteiten zonder een Overste, maar met gedeelde verantwoordelijkheid en voor sommigen werd het opheffen van een communiteit aanleiding om alleen te gaan wonen.
   

 

 

 

 
     
   
     
    terug Ga terug
     
     
     


 

 

 

 

 

 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >