Over paters en nonnen: St.Jozefklooster Maasbree  
  2017-05-03  
 

 Hallo Peel en Maas weekkrant; (serie Over paters en nonnen)

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Het St. Jozefklooster aan het Kennedyplein in Maasbree is nog altijd te bewonderen.

 
   

  Hoe staat de congregatie er in 2017 voor?  
  2017-03-27  
 

  In haar 175 jarig bestaan heeft de congregatie grenzen overschreden en zich verspreid over 4 continenten Momenteel telt onze gemeenschap 981 zusters, verdeeld over 6 provincies, twee regio’s en een communiteit behorend onder het generalaat.

 
   

  de bloemetjes buitenzetten  
  2017-02-26  
 

 De feestelingen van 2017

 
   

  DE FEESTELINGEN VAN 2016 IN INDONESI╦  
  2017-02-06  
 

In 2016 waren er in de Provincie Indonesië 12 jubilaressen die hun 65-, 60-, 40-jarig en 25-jarig intredefeest vierden. Begin december zijn ze drie keer bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over hun roeping, de stichter Eduard Michelis en de constituties. 

 
   

  Vormingsprogramma 2017  
  2017-01-31  
 

 Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
1ste Graaf van Loonstr. 6,
5921 JC Blerick
 

 
   

  Eeuwige professie in Malawi  
  2016-10-05  
 

Op 2 september was er feest bij onze zusters in de regio Malawi.

 
   

  Viering van de eerste Professie  
  2016-02-26  
 

We wilden dit feest van zr. Chatarina Yuli en zr. Agustina dat op 23 juni 2015 plaatsvond  zo goed mogelijk voorbereiden.
 
   

  Eeuwige geloften in Curitiba  
  2016-02-25  
 

Op 16 mei 2015 deed zr. Ana Paula Batista Benvinda van de “Drievuldigheidprovincie” haar eeuwige professie

 

 
   

     
     
     
     
Eduard Michelis


spacer spacer spacer
 
De Stichter van de congregatie
van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid
spacer spacer spacer

Eduard Michelis
werd op 6 februari 1813 in Münster, St.Mauritz geboren. Hij studeerde theologie, begon in november 1835 zijn priesteropleiding en werd op 6 maart 1836 al tot priester gewijd, omdat de nieuw gekozen Aartsbisschop van Keulen, Clemens August Droste zu Vischering, die tot dan toe de generaal vicaris in Münster was, hem als huiskapelaan en geheim secretaris mee naar Keulen wilde nemen.
Eduard Michelis


De Aartsbisschop van Keulen viel in ongenade bij de regering omdat hij tijdens de Keulse onlusten, de “Berliner Konvention” niet wilde erkennen. Tegelijk met hem werd ook Eduard Michelis in november 1837 in de gevangenis van Minden gebracht. Later werd Michelis naar Maagdenburg verplaatst en tenslotte naar Erfurt.


Eerst in april 1841 kon Michelis naar Münster terugkeren, zijn gezondheid was intussen zeer verzwakt. 1842 Stichtte hij in St.Mauritz een armen-weeshuis, dat tegelijkertijd het uitgangspunt werd voor de nieuwe congregatie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, waarvan Eduard Michelis directeur was van 3-11-1842 tot 23-10-1845.


>Na zijn promotie in maart 1844 ging Michelis als professor in de dogmatiek naar Luxemburg en doceerde aan het daar nieuw opgerichte priesterseminarie, omdat hij vanwege zijn drie en half jarige hechtenis geen professoraat aan de universiteit in Pruisen kon krijgen.


Eduard Michelis
toonde een grote liefde voor de katholieken in de diaspora. Daardoor werd hij medestichter van de Bonifatiusvereniging, die op 4 oktober 1849 in het leven werd geroepen. Hij stierf, pas 42 jaar oud, na een korte ernstige ziekte op 8 juni 1855.
     

 

 
     
     
     
     
     
    terug Ga terug
     
     
     

 

 
Hier is de link naar de pagina wie zijn wij Hier is de link naar de pagina waar zijn we Hier is de link naar de pagina ons erfgoed Hier is de link naar de pagina wereldwijd Hier is de link naar de pagina waar staan we voor Hier is de link naar de begin pagina Hier is de link naar de pagina In memoriam >